Zpívám ptáků a zvlášť holubům
Stával v údolí mém starý dům
Ptáků houf zalétal ke krovům,
Měl jsem rád holubích křídel šum
Vlídná dívka jim házela hrách
Mávání perutí výří prach
Ptáci krouží a neznají strach
Měl jsem rád starý dům jeho práh.

Hledám dům holubí, kdopak z vás cestu ví,
Míval stáj roubenou, bílý štít
Kde je dům holubí, a ta dívka kde spí,
Vždyť to ví že sem chtěl pro ni žít
Já hledám dům

Sdílný déšť vypráví okapům,
Bláhový kdo hledal tenhle dům,
Odrůstáš chlapeckým střevícům,
Neslyšíš holubích křídel šum.

Hledám dům holubí kdopak z vás cestu ví,
Míval stáj roubenou, bílý štít
Kde je dům holubí, a ta dívka kde spí,
Vždyť to ví že sem chtěl pro ni žít.
Já hledám dům
Hledám dům, tady hledám dům

Kdopak z vás cestu ví mýval bílý štít,
Hledám dům, tady hledám dům
Možná někdo z vás cestu zná, já chtěl tam žít.

Nabízej úplatou cokoli, nepojíš cukrových homolí,
Můžeš mít třeba zrak sokolí nespatříš ztracené údolí.