Jako déšť, jako on,
Za to daj mi, milión

Tak zpívat jako déšť
a tančit jako on
co já bych za to dal
kapitál milión
ať smáčí mi šat
mám déšť víc než rád
chci dál jako v snách
tančit s ním
Potím se!

Ať nejsom promoklí
Naprší do roklí
a když už jdete
spát buší vám do fasád
a já kéž jen kéž
dál prosím o totéž
ať zpívám a tančím
jak ten déšť