Ako bozky upíra
S krvou čiernych ruží
Boli tvoje ústa
Tak som si to užil

Až do rána, až do tmy
Taký som ja udatný
Až do rána, až do tmy
Taký som ja udatný

S prstom stále na spúšti
Jak statoční muži
Situácia hustla
Tak som si to užil