Zobrali ho na vojnu
Vytrhli ti z náručia
Na povel sa zabíjať
Každého to naučia

Ostrihali dohola
Až do vnútra duše
Z cimry pre stodvadsiatich
Najradšej by ušiel

Za tebou
Za tebou
Za tebou

Zobrali ho na vojnu
Dali do rúk samopal
Nechce sa mu umierať
Včera s tebou ešte spal

Zobrali ho na vojnu
Len si k tebe privoňal
A dnes tu s ním do helmy
Trúchli celá Hriňová