Zavri oči padá dážď opusteným do duší
Zatiaľ ste každý zvlášť,kde je on to netušíš
Na bielych krídlach s ním poletíš vysoko niekam hore
Pod nohami zem už necítiš a vidíš len lásky more

Na kolenách,bez modlenia, zakázané je dovolené
Lásku čo máš dobre si stráž, na kolenách bez modlenia