Imperayritz de la ciutat joyosa
De paradis ab tot gaug eternal
Neta de crims de virtuts habundosa
Mayres de Dieu per obra divinal
Verges plasen ad fas angelical
Axi com sotz a Dieu molt graciosa
Plàcaus estar als fizels piadosa
Pergant per lor al Rey celestial.
Rosa flagran de vera benenança
Fons de mercé iamais ne defallen
Palays d'onor on se fech l'aliança
De deu e d'hom per nostre salvamen
E fo ver Dieus e hom perfetamen
Ses defallir en alcuna substança

E segons hom mori senes dubtança
E com ver dieus levéch del monimen.

Flor de les flors dolca clement et pia
L'angel de Dieu vesém tot corrocat
E par que Dieus lamandat qu'ens alçia
Don ell es prest ab l'estoch affilat
Donchos plaça vos que'l sia comandat
Qu'estoyg l'estoch e que remes non sia
Tot falliment tro en lo present dia
Ens done gaug e patz e sanitat.