1. Tam, do míst, co tolik mám rád,
položte mě, tam věčně chci spát,
tam vítr písně bude mi hrát,
v kopcích u pramenů Tyne.

2. Já po mořích plul a prošel jsem svět,
viděl jsem Hudson a viděl jsem Trent,
však ze všech těch míst já vrátil se zpět,
tam do kopců k pramenům Tyne.

3.=1.

4. Je tolik míst, o kterých sním,
všechna jsou krásná, přesto však vím,
že všechny ty krásy se rozplynou v dým
tam v kopcích u pramenů Tyne.

5.=1.

6. Až srdce mé jednou přestane bít,
zelenou trávu chci pod hlavou mít,
pak písně ptáků budou mi znít
v kopcích u pramenů Tyne.

7.=1.