Podzimní vítr když fouká, chladnější déšť je znát,
kéž by zas mohla láska má vedle mě spát!