Svým křížem, svým křížem, svým křížem spasil nás,
pro nás Spasitel náš zemřel, náš pán,
a lásku svou za oběť dal, a lásku svou za oběť dal
a vykoupil ten den náš pán, náš pán život vrátil nám,
a lásku svou za oběť dal, a lásku svou za oběť dal
a vykoupil ten den náš pán, náš pán život vrátil nám ...