Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu
I ja sam selica pa ih po nekad sretnem u letu
Da l` je to sudbina, il ko zna љta li je
kad god se sretnemo, uvek se zalije
uvek se zavrљi, s nekom od naљih pesama

Moji su drugovi ћestoki momci velikog srca
i kad se pije i kad se ljubi i kad se puca
gore, od Alaske do Australije
kad god se sretnemo, uvek se zalije
uvek se zavrљi, s nekom od naљih pesama

Ref:
Da smo ћivi i zdravi joљ godina sto
da je pesme i vina i da nas иuva Bog
da su najbolje ћene uvek pored nas,
jer ovaj ћivot je kratak i prozuri za иas

Za moje drugove ja molim vetrove zu puna jedra
puteve sigurne, a noci zvezdane i jutra vedra
da l`je to sudbina il`ko zna љta li je
kad god se sretnemo uvek se zalije
uvek se zavrљi, s nekom od naљih pesama

Ref.:

Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu
i ja sam selica pa ih po nekad sretnem u letu
da l`je to sudbina il`ko zna љta li je
kad god se sretnemo uvek se zalije
uvek se zavrљi, s nekom od naљih pesama

Uvek se zavrљi s nekom od naљih pesama...