Premýšľam, čo je pre mňa pravé
či len sa dívať a žiť v dave
Dúfať, že som na správnej ceste
a čakať, čo mi osud prinesie

Chcem kráčať alejou, nebáť sa zlých záverov
mať vždy nebo nad sebou, nevzdaľovať sa od brehov
tešiť sa aj z malých výhier, nebáť sa vkročiť do iných dvier
čo mi nové šance prinášajú

Premýšľam, či má človek nádej
stáť na svojich vlastných nohách
a slobodne ísť ďalej
byť si stále istý, že nespadne z výšky
nebáť sa, čo mu život prinesie

Chcem kráčať alejou, nebáť sa zlých záverov
mať vždy nebo nad sebou, nevzdaľovať sa od brehov
tešiť sa aj z malých výhier, nebáť sa vkročiť do iných dvier
čo mi nové šance prinášajú

Do hlavy mi tlačia
presvedčiť sa ma snažia
to čo bolo dobré
vraj už neplatí

Chcem kráčať alejou, nebáť sa zlých záverov
mať vždy nebo nad sebou, nevzdaľovať sa od brehov
tešiť sa aj z malých výhier, nebáť sa vkročiť do iných dvier
čo mi nové šance prinášajú
čo mi nové šance prinášajú
šance prinášajú