Čo sa s vami stalo?
Čo sa s vami deje?
Z usmievavých tvári
sú zrazu kamenné.
Tlapkanie po pleciach,
keď boli nádeje.
Často aj tá všetko odvanie.

Zdravím všetkých vás
a som naozaj rád,
že som vám prežil bez strát.

Je to asi ťažké,
stále len v sračkách byť.
Svoj neúspech a vinu,
radšej na iných hodiť
ja ti za to nemôžem,
že sa nevieš presadiť
a nenecháš si poradiť.

Zdravím všetkých vás
a som naozaj rád,
že som vám prežil bez strát.

Vy viete najlepšie kto som,
čo ako robím,
ako myslím, ako cítim,
a na čo sa hodím.
Vy všetky poznáte
len seba nikdy.
Takýmto spôsobom nenajdete.

Zdravím všetkých vás
a som naozaj rád,
že som vám prežil bez strát.

Ja neutopil som sa vo vašich,
nezmyselných hrách.
Takých ako vy budem radšej obchádzať.
Radšej obchádzať.