Ó zrána, zní dunění, to jak se řítí moje lokálka
Ó zrána zní dunění, co mě nese o kus dál.

Ó vstávej vždyť ten den přichází, do pražců slunce paprsky sází
Ó vstávej je tu den dívej, i když jsi bez not s námi zpívej.

Dva vozy táhnou krajinou neznámou, vezou pár těch, co na okraj sáhnou,
kolej v dáli v jednu zbíhá, těžko říct kolik času zbývá,
u závor světla zvoní
oblohou se mraky honí,
je velká sláva, co vše smíří, tam kam vozy naše míří.

Ó zrána, zní dunění, to jak se řítí moje lokálka
Ó zrána zní dunění, co mě nese o kus dál.

To co tu v cíli ale vidí ten zemský výběr lidí,
jé glóry haleluja, zpívaj vždyť co je tu víc,
jen někdo chce tu žít, jen někdo chce tu zůstat,
moc rád se vrátí ten, kdo se tu hádá, jen
ten nám ukáže záda.

Óoooo zní dunění, zní tu dunění
Ó zrána zní dunění co je nese zas o kus dál
Místo toho, aby všichni tam zůstali
jak dříve si to přáli,
všichni o to stáli,
Ó Ó Ó óóó
vlak je nese zase dál.