Capo III.
Ref:Žízeň, žízeň já žízeň po ní mám,
vzdálená až dech se tají, mysl obestírá.
žízeň, žízeň já žízeň tady mám,
odvahu už v horkým písku těžko posbírám.
Letmý dotyk dnů, co se nevrací,
voda je hluboká a přebrodit nelze.
Kolony lidí, co táhnou za prací,
plavou v ulicích svému času vstříc.

Ref: Žízeň, žízeň já žízeň po ní mám...

Šťastní ve víně, šťastní a šílení,
cestou zdupanou mrtvými kroky.
Zabráni v pochybách o pravém poledni
i ten, kdo nedoufá, teď otrhá lístky kopretin.