Kiejsi downo jak tu rzadził głód
Od szewca żech cere zwiód
Ul my mieli, tak ji prawim - Dóm ci miód
Twój tata mi sprawi bót
Óna z miasta była, jo z dziedziny
Swobody żech użiwoł do zimy
Od tej doby nimóm dziurawy bót
Na gitare gróm bez nut

Chytnył żech se z szwigertatóm szewcowanio
Óna warzynio a pranio
Nie bywało zwady i narzykanio
Syn dostoł na miano Jano
Ze starzikym w polu pasie woły
Za dwa roki trzeba mu iść uż do szkoły
A dziurawy nimo żodyn bót
Na gitare gro bez nut

W Beskidach sóm starości i radości
Tyn je czyrwóny od słónka, tyn zaś od złości

Ci sie wadzóm o kyns pola, ci o dóm
Ty mi eszcze dłóżisz rum
W putyce se żeróm dwo przi stole
Kómuś powiedzioł - ty wole
Jedyn drugimu grejcar zowiści
Lepszi starać se o swoje liści
Na dwór chybie nóm cziyń jejich stróm
Niech w niego uderzi hróm

W Beskidach sóm...

Ucieko to, wiosna, lato, jesiyń, zima
Tropi nas ryma, angina
Ucieko to, jesiyń, zima, wiosna, lato
Synowi uż mówíóm tato
Nogi bolóm, włosy siwe, fusy dłógi
W żiwocie żech nimioł nigdzi dłógi
A dziurawy ni móm żodyn bót
Na gitare gróm bez nut

W Beskidach sóm ...