Teraz idym po lesie a w rynce drżim patyk
We szkole zy mie bywoł dobry matematyk
Nigdy żech nimioł problemy wyrzeszić rownice
A teraz przewracóm do bobra popielnice

Chlast wypaluje buńki, Chlast wypaluje buńki,
Chlast wypaluje buńki, Chlast wypaluje buńki

W češtině żech mioł szpatne znamki za dyktaty
A dóma zaś za nich wypraski od taty
A teraz skłodóm pieśniczki ponaszimu
A pytóm se naszich no - powiydzce mi czymu ??

Bo ci to w chlastu pali...

A tak se sóm sebie pytóm, czi mi to z niego pali
A tak se sóm sebie pytóm, czi mi to z niego wali
W moji bednie a abych wiedzioł, co robić dali
Tak musim nad tym wszeckim porozmyślać pómali

Naszi twierdzóm że mi haraszi a jo s nimi souhlaszim
Bo jak suszi, tak bez rozumu to gasim

Chlast wypaluje buńki...