Moře se probouzí ranními křídly
opouští hnízdo a učí se létat

Zpočátku padá, o sebe šplouchá
v poledne letí nad vlastní vahou

V zobáku nese si vůni a dálky
přes sebe valí se v hejnech a přece

Neztratí snad ani jedno své ptáče
na konci velkého mořského letu

Moře je veliký pták
vyletí až do oblak a potom se snáší

Na křídlech unáší svět
v zobáku nese si květ

Voní a tančí
tančí
voní a tančí
tančí

Divoce skotačí a honí se rádo
jakoby skrývalo hlubiny smutné

Tam někde na dně si schovává slzy
to když v něm umírá to, co mu patří

V zobáku nese si vůni a dálky
přes sebe valí se v hejnech a přece

Neztratí snad ani jedno své ptáče
na konci velkého mořského letu

Moře je veliký pták
vyletí až do oblak a potom se snáší

Na křídlech unáší svět
v zobáku nese si květ

voní a tančí
tančí
voní a tančí
tančí
voní a tančí
tančí
voní a tančí
tančí