Mladé cérky ze Severní Moravy
rozhodly sa že pojedú do Prahy
navlékly si džisky
nalíčily pysky
žeprý jich to už v Polánce nebaví

kúpily si nové bíle tenisky
aby mohli chodiť v Praze na dysky
na tých dyskách v Praze
budú sa mněť blaze
nebudú už jak svázané provazem

bez rodičů do světa si vyjedú
ony spolem celé Čechy projedú
nakúpijá známky
a dom do Polánky
pošlú mamě s tatú baňu pohledú

co vy ale cérky eště nevíte
rády sa dom do Polánky vrátíte
na ty pražské dysky
nehoďá sa džisky
pošlapú tam vaše bílé tenisky

doma na vás ogařiska čekajú
na bigbíty s kým včil chodiť nemajú
nechajte si džisky
aj bílé tenisky
enom pro vás na bigbítě zahrajú