Kráčel obklopen sluncem
a říkal všem co chtěli slyšet
Přišel odnikud a šel nikam
a nemusel ani křičet
Našel co tolik hledal, našel cíl své cesty,
Hltali jeho slova a tak jim nalhal štěstí,

Nesu vám novou víru,
nesu vám nového boha,
Pravil tak jednou, pravil tak znova

Pohleďte za vodu pohleďte na ně
Roztavte pluhy a kovejte zbraně
A pohleďte za vodu pohleďte na ně
Chtějte co vám patří!

Travič vody

Život šel dál a všem se zdálo,
že zítřek bude šťastnější
Jednou jim řek, vždyť máte málo,
ti za řekou jsou plnější
Slepí a divocí vzývali víru,
však místo vody již hltali síru
Věděl co činí tak sytil jim hlad,
to co se stalo se muselo stát

Rody co vedle sebe navěky žily,
proti sobě se postavily
Ženy a muži jedno tělo,
na to co bylo se zapomnělo

Pohleďte za vodu pohleďte na ně,
Roztavte pluhy a kovejte zbraně
Pohleďte za vodu pohleďte na ně,
Chtějte co vám patří!

Travič vody

Když zvedla se tma nad oběma břehy,
Živí i mrtví křičeli
Co si to přines za špatného boha?
On se jen smál to vy ste se zničili,
Má byla slova vaše však zbraně!
Vaše ruce meče drželi,
Sem travič vody a toto mé dílo,
Víc než vám náleží sami jste zachtěli

Travič vody
Prokletý věrozvěst travič vody

Prokletý věrozvěst travič vody
nikdo to netušil

Prokletý věrozvěst travič vody
každý mu uvěřil

Prokletý věrozvěst travič vody
potají krad ze žil

Prokletý věrozvěst travič vody
potichu krad ze žil


Sami jste rozhodli naslouchat zlu,
zlo samo začalo ve vás pak žít
Chtěli jste všechno a nemáte nic,
ztrávenou vodu jste neměli pít.....