První láska

Jeden den za svítání změní se život tvůj,

je tu první láska tak najednou, nečekaná.

Kdybys chtěl, nezabráníš, srdce tvé si získává,

ten prstýnek koupils za poslední, za poslední.

Chtěl bych ti říct kde myšlenky mé bloudí.

Chráníme náš sen kolikrát,

s mojí první láskou vzpomínám

den za dnem, jsem snad sobec, já to vím,

však má zůstaň, však má zůstaň.

Léta jsou a dny plynou,

kdo z vás to pochopí,

naše hnízdečko lásky

pronajaté na inzerát.

Počítám korálky štěstí,

poslouchám ten dětský smích,

život není jen dobré,

zlé už pro jednou zapomenout.

Chci ti teď říct kde myšlenky mé bloudí,

stále bloudí.

Chráníme náš sen kolikrát,

s mojí první láskou vzpomínám

den za dnem, jsem snad sobec, já to vím,

však má zůstaň, však má zůstaň,

na všechno krásné vzpomínám.

Jak léta jdou, vzpomínám,

s mojí první láskou.