Chimera

Chimery krzyk obudził mnie.. , niepokój znikł .

Znów białe kły zobaczy świat.. , do stóp jej padł .

Pazurami w strzępy rwie , ogonem zmiotła nasze chwile.

Wierzyłam , że na pewno Ty nie zbudzisz jej.

Teraz już tylko patrz !

Zamieniam swoją w chimery twarz .

Możesz nie poznać mnie .

Nie pojmiesz tego , co ze mną dzieje się.

Co ze mną dzieje się.

Tam w każdą noc w kotlinie serca cichy głos .

Do Ciebie biegł , ze strachu prosił : 'zabierz mnie'.

Ludzki odruch zniknął gdzieś .

Skrzydłami szybko go zakryła.

Uciekaj precz ! Bo kogo kocha, tego zje.

Teraz już tylko patrz !

Zamieniam swoją w chimery twarz.

Możesz nie poznać mnie.

Nie pojmiesz tego, co ze mną dzieje się. (2x)

Nie poznasz, więcej mnie, co ze mną dzieje się . (2x)

Ref.2x Teraz już tylko patrz.

Zamieniam swoją w chimery twarz.

Możesz nie poznać mnie.

Nie pojmiesz tego co ze mną dzieje się.

Co ze mną dzieje się. (4x)