1. Za dlouhých zimních večerů, kdy nevařím a neperu,
protože mám tu kliku - vypnuli elektriku,
když stíny hrajou domino, dopisy psaný pro jinou
čtu si a sním.
R: O bílým slunečníku, o černý beznaději,
o sladkým lásky křiku, když koně vyvádějí,
to bylo v jiným čase, i voda v řece jiná,
a dnešku podobá se jak filmy vod Chaplina.

2. Věrnost a čest se nemění, záda mě zebou od stěny,
kam hrách se denně hází, noc houstne kolomazí,
Nanynky v cizí posteli lezou si hbitě do zelí,
já čtu si a sním.
R:

3.=1. + [: čtu si a sním ... :]