Sociální krize na východě
se podepsala na mnoha životech.
Ti, kteří žili dříve důstojně
dnes ocitli se ve strachu a bídě.
Od desíti k pěti, jistoty ztrácejí se,
hladové děti sliby nenakrmí.
Nezaměstnaných jsou statisíce,
nemocných je stále více.

Solidaritou proti útlaku,
ať žije sociální revoluce!
Nechť vyvstanou boje za svobodu,
naším cílem je svobodná práce!

Životní úroveň klesá,
sociální propast prohlubuje se.
Ten kdo srazil zemi na kolena
v bohatství dnes nachází se.
Měnový fond a Světová banka
přivedly zemi do horoucího pekla.
Kde masy lidí utápí se v bídě
a poživačných boháčů je jen úzká třída.

Fašisté se snaží chopit moci,
na druhé straně bolševici brojí.
Využít zbídačené lidi,
sliby jako pilíř k uchopení moci.
Lidé se bouří ve vleku zoufalství,
odbory zradily, teď důvěru ztratily.
Revoluční ideál snad brzy se zrodí,
dost bylo všeho co na východě zažili.