Jeśli ty nazywasz to dobrem,
To dobrem jest?
To ja najgorszym jestem dnem
Jeśli ty nazywasz to prawem,
To prawem jest?
To jakim prawem wciąż niszczysz mnie?

Buntowniczka
Przeciw wszystkim i wszystkiemu
Co wokół niej dzieje się.
Jak ona śmie, jak ona śmie?!
I wbrew ogólnej filozofii,

By czasem nie wychylać się,
To jej się chce, jej się chce!

Ja się na to nie zgadzam,
Nie zgadzam się!
O zdanie nikt nie pytał mnie!
Myślisz, jesteś mądrzejszy
I lepiej wiesz,
Kiedy szanować zaczniesz
Wreszcie mnie?!

Buntowniczka.....

Kontrowersyjne dziewczę,
Może zbyt młode jeszcze wciąż,
Kontrowersyjna dziewczynka,
Nie boi się złego wilka, nie!
Odwieczna buntowniczka,
Swych praw orędowniczka, tak!
I wbrew ogólnej filozofii,
By czasem nie wychylać się,
To jej się chce.