Tenkrát v tom létě víc, sirény houkaly
Bylo víc hub a lidé si šeptali
Že bude válka a přijdou štvanice
Pod svatým Václavem vzplanula hranice
Hořela pochodeň na protest invaze
Že velké armády valí se ku Praze
Němečtí přátelé a polští bratři
Daj podle zásluhy, co komu patří

Bylo mi jedno, že běžel jsem k silnici
Kde bylo tanků víc, jak sloupů v chmelnici
Lidé pak mluvili o hoře z pověstí
Která se otevře při velkém neštěstí
Vyjedou rytíři a v plné parádě
Český lev usedne, pak znovu na hradě
Někam se zatoulal přes dvacet let
Než jako Richard, vrátil se zpět

Jak se dál ukáže, pozbývá významu
Spoléhat na báje, utíkat do klamu
Že někdo pomůže, tý naší zemi
A mír pak nastane, zas mezi všemi
A nějak stalo, že tak jako před válkou
Opět nás zradili, jen lehkou zahálkou
To místo západu, východní státy
Na rozkaz velkýho, rudýho táty

Mnozí dnes děkují, že jsou ty doby pryč
K tomu se vyjádřil, třeba i Martin Frič
S klidem si nalil a věděl jak dopadne
Aspoň že zůstaly ty filmy bezvadné
Čas se pak zastavil na ňákej tok
Huby se držely a taky krok
Než po noci dlouhý, přiletěl den
Zaplašil slzy a ošklivý sen