Přitáhla krásná Pavlína
pět pytlů zrní do mlýna.
Heleme se, nemele se,
stárka chytla angína.
Mládek má pro změnu žloutenku,
sněd asi omylem housenku
a ten prášek, kulihrášek,
šel někam do šenku.
Představa, že pytle zrní potáhne zas domů
způsobila Pavlíně
to že začla zlostná skákat po těch pytlích zrní
jako na trampolíně
Ještě chvíli skákej Pavlíno
a budeš mít téměř umlíno
ať si tamti simulanti
maj' klidně zavříno.