Je tak tma,
na les už padá noc
a mesiac uteká,
hviezdičkám na pomoc.
Osvieti,
líce tvo je bledé,
on vie, že si moje,
poteše nie.

Mám srdce jedno verné,
tebe ho dievča dám,
bo rád ťa mám nesmierne,
vernosť ti prisa hám.

O tebe často snívam,
jak ma boz kávaš,
i slzy často skrývam,
keď mi od chádzaš.

Mám srdce jedno verné,
tebe ho dievča dám,
bo rád ťa mám nesmierne,
vernosť ti prisa hám.

O tebe často snívam,
jak ma boz kávaš,
i slzy často skrývam,
keď mi od chádzaš.

O tebe často snívam,
jak ma boz kávaš,
i slzy často skrývam,
keď mi od chádzaš.