Prídi Janík premilený prídi k nám,
ja ti za klobúčik pierko dám,
červenú ružičku, rozmarínčok zelený,
príď šuhajko mile ný,
červenú ružičku, rozmarínčok zelený,
príď šuhajko mile ný.

Nevolaj ma, bo falošné oči máš,
rada za inými pozeráš,
nechystaj ty pre mňa rozmarínu zelenú,
ani ružu červe nú,
nechystaj ty pre mňa rozmarínu zelenú,
ani ružu červe nú.