Nose me vjetrovi
tako čudan osjećaj
nikad nisam voljela
sve se bojim kad će kraj

Nose me vjetrovi
sve je lakše kad si tu
s tobom mogu i po magli hodati
i po kišnom vremenu

I kad nebo uzme nas,
ja ću sama s tobom uvijek živjeti
i jedan dan iza vječnosti
i kad nebo uzme nas
tvoja ruka ostat' će na grudima
kraj srca mog
sve do kraja vremena

Nose me vjetrovi
sve je lakše kad si tu
s tobom mogu i po magli hodati
i po kišnom vremenu

I kad nebo uzme nas,
ja ću sama s tobom uvijek živjeti
i jedan dan iza vječnosti
i kad nebo uzme nas
tvoja ruka ostat' će na grudima
kraj srca mog
sve do kraja vremena

I kad nebo uzme nas
tvoja ruka ostat' će na grudima
kraj srca mog
sve do kraja vremena

I kad nebo uzme nas
tvoja ruka ostat' će na grudima
kraj srca mog
sve do kraja vremena
i jedan dan iza vječnosti