K'o na dlanu tebe vidim s njom
samo s njom
svoju lošu sreću pravdam ja
sudbinom

Već bi vrijeme moje nemire
smirilo
da ti se nisi
vratio

Nakon svega
kako da opet ti oprostim
kako da opet te zagrlim
opet te zagrlim

Nakon svega
kako da ponovo poželim
da se kraj tebe probudim
da se kraj tebe probudim

Sada opet stojiš sasvim sam
pred vratima
a na licu nosiš teret od
zabluda

Meni sad tvoje kajanje
ne treba
jer ja sam od svega
umorna

Nakon svega
kako da opet ti oprostim
kako da opet te zagrlim
kako da opet te zagrlim

Nakon svega
kako da ponovo poželim
da se kraj tebe probudim
da se kraj tebe probudim

Nakon svega
kako da opet ti oprostim
kako da opet te zagrlim
kako da opet te zagrlim

Nakon svega
kako da ponovo poželim
da se kraj tebe probudim
da se kraj tebe, kraj tebe, kraj tebe
probudim

Nakon svega
kako da ponovo poželim
da se kraj tebe probudim
da se kraj tebe probudim

Da se kraj tebe probudim