1. Měsíční záře z hor jít mě láká,
na plážích z písku hrady postavím,
k čemu jsou hrady a vlajky slávy,
ty mi štěstí sotva přinesou, když štěstí mé jsi ty.

R: Moje hvězda nepadá, kam měsíc posvítí,
džbánek plný zlata najdu všude, kde jsi Ty.
Srdce mi říká, že neutíkáš,
samota je prázdnota a štěstí mé jsi ty.

2. Zkoušel jsem lhát si a bez tebe hrát si
a říkat si, že bez tvé lásky obstojím,
hodně jsem hýřil, s mnohým se smířil,
teď mi prosím cestu ukazuj,
když štěstí mé jsi ty.

R: