Texty písní Tomáš Bezdeda

Tomáš Bezdeda

Cesty

Keď poslednýkrát krídlami mávajú

Ľudia padnú a výšky niet

Keď falošný lesk ľudí zlákať vie

Vtedy zmizne hlavná z ciest

A niekto blúdi a ty vieš ma viesť

Až raz budem blúdiť, až raz stratím smer

Daj mi svoju vieru, ja vrátim ti ju späť

Daj mi svoje krídla, láska ty ich máš

Závažia a príťaž bláznom prenecháš

Keď bude nám svet krídla lámať snáď

Daj mi dlaň, ja dám ti tiež

Keď porania nás, keď nás vrátiť chcú z tej

najkrajšej z ciest

Keď budeš blúdiť, ja dám ti, čo mám

Až raz budem blúdiť, až raz stratím smer

Daj mi svoju vieru, ja vrátim ti ju späť

Daj mi svoje krídla, láska ty ich máš

Závažia a príťaž bláznom prenecháš