Si krásne krásna, viem,
Si jednou z hviezd, si pre mňa len.
Ty si môj lásky kríž, čo mení svet.
Si leto na jeseň.

2. Si krásne krásna, viem,
Si voda riek, čo dáva smer.
Ja občas blúdiť viem, tak buď môj smer.
Na juh či na sever.

R. Keď moja tiaž ma ku zemi tlačí.
Buď moje nádherné nebo.
A kým ty krásne spíš, ja šepnem len.
Spi kľudne anjel môj.
Do mrazu zím a temnoty nocí.
To tvoje teplo mi stačí.
A kým ty práve spíš, ja prosím,
buď pre mňa len.

3. Si krásne krásna, viem.
Ja ešte chvíľu dýchať chcem.
Vzduch, ktorý dýchaš ty, mi zmenil svet,
preto ťa milujem.

sólo

R. Keď moja tiaž ma ku zemi tlačí
Buď moje nádherné nebo
A kým ty krásne spíš, ja šepnem len
Spi kľudne anjel môj
Do mrazu zím a temnoty nocí
To tvoje teplo mi stačí
A kým ty práve spíš
Ja prosím, buď pre mňa len

Sólo

4. Keď moja tiaž ma k zemi tlačí.
Buď moje nádherné nebo.
A kým ty krásne spíš, ja šepnem len.
Spi kľudne anjel môj.

5. Keď moja tiaž ma do zeme vtlačí.
Zašepkám krásne to bolo.
Bola si krásna z hviezd.
To svetlo, pre mňa len, pre mňa len...